I tu, quin element ets?

Un joc de “La Màgia de la Taula Periòdica” (#lamtp) dins del projecte “De la Màgia de la Ciència a la Ciència de la Màgia” (#magsci)

tpgironina-p

El joc “I tu, quin element ets?” és una divertida associació entre la data de naixement d’una persona i la Taula Periòdica dels Elements. A partir del dia i del mes de naixement (no cal l’any), es determina quin element és, perquè en un any de 366 dies hi caben 3 taules periòdiques de 122 elements. Donat que a principis de 2016 la IUPAC només ha acceptat 118 elements (els set primers períodes complets), als quals se’ls ha donat nom a principis de 2017, els elements 119-122 són de moment una proposta de futur.

La idea és semblant a la del signe del zodíac, on els 360 graus de l’eclíptica són dividits en 12 sectors de 30 graus. A cada sector se li assigna un nom, i un interval de dies de l’any, segons la posició aparent del Sol. Llavors, la pseudociència fa servir el signe d’una persona per predir les seves característiques. A #tpqee l’associació d’un element amb la data de naixement és només una forma amable de comunicar les característiques d’un determinat element, però també una divertida manera d’etiquetar una persona, sense més importància.

#tpqee és un cas particular d’un de més general: “I tu, quina cosa ets?”. Actualment s’està treballant en dos idees similars:

  • I tu, quina carta ets? Perquè un any natural són 7 cops les cartes d’una baralla francesa (52).
  • I tu, quin aminoàcid ets? Perquè un any natural són 18 cops el número d’aminoàcids normals (20).

Aquesta activitat entronca amb els jocs de càlcul mental per determinar el dia de la setmana d’una data qualsevol, i fins i tot de la fase de la lluna. També connecta amb els #WeeKDayRings, retallable en paper per saber el dia de la setmana corresponent a qualsevol data, que fa servir les propietats d’aritmàtica modular de dos corones circulars concèntriques. Ens els tallers, fires i activitats on hi ha #tpqee, el càlcul mental i l’ús de #WeekDayRings depenen de la preparació de la persona conductora. Es pot presentar com a fet extraordinari, com a curiositat, com a joc de mans… Això permet una forta versatilitat.

El taller sol venir acompanyar d’una Taula Periòdica mural on cadascú posa la signatura en un postit, el qual és enganxat sobre la casella de l’element corresponent en la taula física. Igualment, l’activitat se sol acompanyar d’una llibreta on a cada full hi ha un element, i un parell de frases divertides relacionades amb les seves característiques.

Aquest joc va ser creat en el marc del projecte finançat per la FECyT, de referència FCT-14-9228: “De la magia de la ciencia a la ciencia de la magia” (1/2/2015 a 31/3/2016, IP Miquel Duran). Després va desenvolupar-se en el marc del projecte FECyT FCT-15-10607 (1/1/2016-31/12/2016, IP Miquel Duran), es va vincular amb tres ajuts diferents de la FECyT de la convocatòria 2016 (FCT-16-*), (IPs respectius: Sílvia Simon, Miquel Duran, Fernando Blasco), i amb el vigent el 2017 FCT-17-12561 (IP: M. Duran).

Aquest joc i els jocs relacionats (quina carta ets, quin aminoàcid ets, i futurs anàlegs) estan llicenciats en Creative Commons: CC-BY-SA-NC pels equips dels projectes #magsci FCT-14-9228 i FCT-15-10607.

En aquest web es proporciona en primer lloc la Taula Periòdica dels Elements, on es pot veure a quines tres possibles dates de cada any correspon cada element. També es dóna un calendari normal on l’u de gener és dilluns, per visualitzar la correspondència entre el calendari i la Taula Periòdica, i com a forma alternativa de determinar ràpidament l’element de cadascú.

A les xarxes socials, intentem etiquetar l’activitat relacionada amb aquest project amb #tpqee.

Curiositats:

Cal notar que hi ha un taller de rellotge de la Taula Periòdica de Martin Poliakoff. Com que dues hores són 120 minuts, o sigui l’actual TPE amb dos elements més, es podria fer fins i tot el “quina hora és?” on el dia estigués dividit en 12 períodes de 2 hores!

Un any lunar té 354 dies i 8 hores. Així doncs, un any lunar conté 3 taules periòdiques tal com està plena el 2017. O sigui, una taula periòdica equival a 4 mesos lunars.

Enllaços a diverses activitats relacionades amb aquest taller:

#tpqee #lamtp #magsci magsci.eu c4d.udg.edu