Sesión 3. 2018

 

Globoflexia

 

1089

http://www.blogodisea.com/matemagias-el-truco-del-1089.html

 

Referencias

“Orisangakus”, Belén Garrido

Mago Xuxo (Ruiz), Sevilla: “Educando con Magia”

Fernando Blasco, “Matemagia”

Moliné, “Esto es magia”

Don Globo

Mag Gerard

Fibonacci

Es fan servir 6 cartes (preparades o que s’ecullen i donen d’alguna forma) corresponents als números de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 i K. Es demana a un espectador que n’esculli dos, i se’n demana la suma. Llavors, és fàcil endevinar de quines cartes es tracta.

Cal recordar de dir a l’espectador, abans d’agafar les cartes, que la J és 11, la Q és 12, i la K és 13.

Aquest joc es pot repetir al menys una vegada. Cal donar la sensació que les cartes poden ser qualssevols.

Binari

tp-binari.pptx

lamda-binari

Segona sessió:

Relació entre Pi i l’alfabet català (joc en ocasió del Dia de Pi). Es recomana escriure les lletres de l’algafet en forma circular, A a dalt, N a baix, en sentit horari. Llavors, cal comptar el número de lletres no simètriques (per un pla de simetria vertical) consecutives. Surt 3,1416, curiosament.

Joc de vermelles-negres (ying-yang) basat en el Principi de Gilbreath.

Segon principi de Gilbreath: formació de famílies de 4 cartes, una de cada pal.

Mentider: elaboració d’una sèrie de 6 números, en caselles vermelles i negres. Un cop escullit el número, cal dir vermell i negre, mentint obligatòriament i només en la casella del número escollit.

Combinació de Gilbreath i de Números de Fibonacci.

Expliquem barreja rossetta, que equival a americana i al que fem normalment amb dos pilons de cartes en el joc de vermelles/negres (Gilbreath)